Om Mig

Född och uppvuxen i Lännäs på Närkesslätten. Började tidigt intressera mig för måleri. Som 15-åring hade jag Diego Rivera som förebild och målade stora bilder på papp med lackfärg. Efter gymnasiet ville jag fördjupa mig i måleriet och sökte in till Kyrkerudskolan i Årjäng, en 2-årig estetisk folkhögskolelinje. Bildade tillsammans med några av vännerna på Kyrkerudskolan så småningom ett kollektiv på en liten gård i Värmland. Större delen av tiden gick åt till odling och matlagning, men det fanns också utrymme för konstnärliga aktiviteter som växtfärgning, batik och bildskapande i olika former.  Så småningom upplöstes kollektivet, flera av oss fick barn och tillsammans med min dåvarande man flyttade jag till Järna för att delta i de antroposofiska aktiviteterna där. 

På Rudolf Steinerseminariet i Järna fick jag senare jobb som kock i det vegetariska köket, parallellt med detta gick jag kulturvetarlinjen, med konstvetenskap som huvudämne.  När Vidarkliniken byggdes fick jag jobb som läkarsekreterare och ledde senare studiebesök där. 

Sedan 20-år tillbaka bor jag numera i Stockholm där jag jobbat som konsult och varit ordförande för en akademikerförening inom bemanningsbranchen. Under de sista åren har jag intresserat mig mer och mer för akvarellmåleriet som medium. Jag är medlem i Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärsföreningen Sista Styvern och Målarklubb Slussen.